Λ. Χαϊνα 75 (1ος Όροφος), Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα
   
Πληροφορίες : insurance@marinos.gr
Πωλήσεις : sales@marinos.gr

Τηλέφωνα: [0030] (2221) 060080 , 084510 | Fax: [0030] (2221) 060954